Przyszłość zarządzania projektami – 6 trendów, o których musisz wiedzieć

Przyszłość zarządzania projektami

20 lat temu nie było Netflixa, Spotify, prywatnych lotów w kosmos, smartfonów, drukarek 3D czy elektrycznych samochodów.

Czego możesz spodziewać się za kolejnych 20 lat? Robotów, które zastąpią powtarzalną pracę ludzkich rąk, zajęcia przestrzeni kosmicznej, komunikacji powietrznej, dronów, które będą dostarczać paczki z powietrza wprost pod Twoje drzwi, sztucznych organów i narządów wydrukowanych na drukarkach 3D, chipów w mózgach, które będę monitorować Twój stan zdrowia i zdradzać pierwsze niepokojące objawy choroby, innymi słowy ogromnego postępu, o którym w swojej książce “Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali?” pisze Natalia Hatalska. 

3 siły napędowe zmieniającego się świata

Jeśli zadasz sobie pytanie, bez czego świat nie poszedłby do przodu lub dzięki czemu nie stoimy w miejscu, to tym, co nas napędza jest potrzeba – potrzeba zmiany, usprawnień, ulepszeń, sięgania dalej i wyżej, i żeby tę potrzebę zaspokoić powołujemy do życia projekty. Właśnie poprzez działania projektowe wdrażamy innowacje, które z wykorzystaniem technologii decydują o naszym, jako ludzkości, postępie

Wszystkie wymienione wyżej dobrodziejstwa technologii w pewnym momencie były lub będą innowacjami. Im bardziej zaawansowani technologicznie jesteśmy, tym bardziej przesuwamy granice naszych możliwości. W obliczu zmieniającego się świata, zarządzanie projektami nie stoi w miejscu. Co nas czeka w perspektywie 10 lat? Poznaj przyszłość zarządzania projektami i 6 głównych trendów, które na zawsze zmienią losy kierownika projektów.

Przyszłość zarządzania projektami

1. Realizacja strategii poprzez projekty

Zarządzanie projektami, programami i portfelami będzie mechanizmem realizacji strategii i zarządzania strategią w organizacji i zajmie centralne miejsce w świecie biznesu. Projekty staną się nie tylko środkiem do celu, ale również częścią strategii biznesu, szerzej zakrojonej wizji, a project managerowie – partnerami w dyskusji o kierunku działania.

W ten sposób zasypiemy lukę pomiędzy opracowywaniem strategii a wynikami strategicznymi. Znaczenie projektów dla organizacji wzrośnie.

Świat VUCA generować będzie coraz większą dynamikę zmian, co wymusi wysunięcie na pierwszy plan procesu zarządzania zmianą. Kluczowe stanie się zwiększenie zdolności organizacyjnych w tym zakresie. Kierownicy projektów przejmą również odpowiedzialność za opracowanie strategii zarządzania zmianą.

2. Wszyscy będziemy project managerami

Na stronie HBR możesz posłuchać podcastu Antonio Nieto-Rodriguez: The Future of Work Is Projects—So You’ve Got to Get Them Right”, który podkreśla, że przyszłość pracy oparta będzie na projektach:

Wszyscy robimy projekty, a dla mnie ich definicją jest wszystko to, co ma do czynienia ze zmianą. Możesz nimi zarządzać poprzez zarządzanie projektami, metody Agile, myślenie projektowe, zarządzanie produktem i myślę, że musimy się wznieść i powiedzieć: Cóż, wszystko, co się dzieje, zmienia się, to są projekty i musimy nimi zarządzać.

Umiejętności zarządzania projektami będą wymagane od wszystkich w organizacji, podobnie jak podstawowe umiejętności obsługi komputera – wszyscy będziemy project managerami. Niezależnie od sposobu działania, znajomości określonych technik i narzędzi, wszyscy będziemy zarządzać projektami. Sądzę, że w połączeniu z innymi trendami, o których przeczytasz niżej, rola PM’a w dotychczasowym kształcie przestanie istnieć – kompetencje projektowe będą uzupełnieniem innych, które będą decydowały o naszym profilu zawodowym. Jaka więc rola może zastąpić kierownika projektów? Na przykład Manager Dostarczania Wartości (Value Delivery Manager), Manager Innowacji (Innovation Manager), Manager Transformacji (Transformation Manager). Ty też napisz w komentarzu swoje propozycje do tej listy.

3. Specjalizacja project managerów

Bez wątpienia nastąpi specjalizacja project managerów i zawężenie do określonej dziedziny. Właściwie ciężko o tym mówić w kategoriach trendu, ponieważ to zjawisko da się zaobserwować już. Firmy coraz częściej poszukują project managera nie tylko z uniwersalnymi kompetencjami w zarządzaniu projektami, ale ze znajomością określonej branży, technologii, domeny czy rozwiązania biznesowego, a nawet wyspecjalizowani w określonym etapie cyklu projektowego. 

Jedna z prognoz, która jest poniekąd następstwem powyższego, zakłada, że nie będzie PM’ów dedykowanych do projektów w całym cyklu ich życia. Przejdziemy z modelu opartego, jak dotychczas, na konkretnych rolach do modelu opartego na kompetencjach projektowych. Oznacza to rotację właśnie ze względu na specjalizację i etap, na którym jesteśmy, np. będą project managerowie strategiczni, którzy będą zaangażowani w etap planowania, aby potem przekazać projekt do realizacji kolejnemu PM’owi, który będzie świetnym wykonawcą strategii poprzednika.

Duża dynamika zmian oznacza ciągłe uczenie się, aby dotrzymać im kroku – upskilling kompetencji powinien zacząć się już. Największym wyzwaniem nie tylko dla jednostek, ale dla całych organizacji, jest określenie jakich umiejętności powinniśmy się uczyć dziś, aby sprostać wyzwaniom jutra.

4. Sztuczna inteligencja

Jeśli obserwujesz rynek, śledzisz trendy i zauważasz zmiany, to wiesz, że jesteśmy w trakcie rewolucji technologicznej, a stoją za nią m.in. chmura obliczeniowa (ang. cloud computing), internet rzeczy (ang. Internet of things, IoT), sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI), uczenie maszynowe (ang. machine learning), Big Data.

Spośród nich to właśnie sztuczna inteligencja oraz wielkie zbiory danych w największym stopniu wpłyną na rolę project managera. Według Gartner, amerykańskiej formy analityczno-badawczej, sztuczna inteligencja zastąpi około 80% zadań PM’a, głównie powtarzalnych i administracyjnych. Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania projektami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji będzie proaktywnie myśleć i działać w imieniu PM’ów:

 • pomoże PM’om w przewidywaniu potencjalnych scenariuszy co jeśli”,
  a także będzie proaktywnie ostrzegać przed pojawiającymi się zagrożeniami – AI przejmie zarządzanie ryzykiem
 • będzie podejmować decyzje i działania w oparciu o duże wolumeny danych w czasie rzeczywistym – koniec z decyzjami opartymi na przeczuciach,
 • będzie pełnić funkcję wirtualnego asystenta PM’a – będzie rozumiało komendy przekazywane ludzkim głosem (chatboty, voiceboty), 
 • będzie informować PM’ów o zaległych zadaniach, ograniczeniach harmonogramu, wnioskach od interesariuszy projektu czy obciążeniu pracą i będzie rekomendować rozwiązania,
 • zajmie się optymalizacją kapitału ludzkiego, np. poprzez najlepszą alokację zasobów, przewidywanie nadmiaru lub niedoboru pracowników czy identyfikowanie właściwych kompetencji do określonych zadań.

Rolą PM’a będzie skupienie na rozwiązywaniu konfliktów, angażowaniu interesariuszy, negocjacjach, mentoringu, szkoleniach, budowaniu i integrowaniu zespołu – znaczenie inteligencji emocjonalnej wzrośnie. Rola PM’a zmieni się z managerskiej na liderską.

5. Nowoczesne PMO

Tradycyjne Biuro Zarządzania Projektami, będące częścią struktur organizacyjnych, odejdzie do lamusa. Wzrośnie potrzeba na zwinność i elastyczność PMO, aby szybko dostosowywać się do zmian. PMO wyjdzie z zaplecza organizacyjnego i stanie się frontowym działem w organizacji zaangażowanym w cele strategiczne firmy

Integrować w swoich strukturach będzie kompetencje takie, jak:

 • szybkie reagowanie na zmiany i wspieranie biznesu optymalnymi decyzjami w oparciu o wielkie dane i BI
 • wzmacnianie i rozwój kompetencji projektowych niezbędnych do pracy zdalnej (trend remote-first wzrośnie) oraz proponowanie nowych technologii
 • dostosowanie procesów do efektywnego dostarczania wartości z wykorzystaniem różnorodnych podejść (Agile, Lean, ITIL, DevOps)
 • znajomość technologii
 • wprowadzenie miar odpowiadających potrzebom zmieniającego się otoczenia 

Nowoczesne PMO jawić się będzie jako biuro innowacji, dostarczania wartości, rozwoju biznesu, doskonalenia i transformacji.

6. Zrównoważone Zarządzanie Projektami

Ten kierunek wyznaczać będą regulacje na poziomie narodowym i międzynarodowym. Troska o środowisko i otoczenie społeczne, przy jednoczesnym rozwijaniu firmy i zapewnieniu odpowiednich przychodów, stanie się obowiązkiem project managera.

Już dziś standardy Green Project Management wyznaczają ramy działania i wspierają organizacje w zarządzaniu projektami w sposób zrównoważony. Na blogu znajdziesz obszerny artykuł napisany przez Magdalenę Guzik właśnie na ten temat :)

Przyszłość zarządzania projektami

Jaka przyszłość nas czeka? Myślę, że kolejnych 20 lat zrewolucjonizuje zarządzanie projektami w przeciwieństwie do minionych lat 20, które przyniosły raczej ewolucję w tym obszarze.

Ponieważ zmiany są pewne, a nie do końca znane, ciężko dziś obrać jeden kierunek. PM wyjdzie poza ramy klasycznego dowożenia na czas i w budżecie, a nawet dostarczanie wartości nie będzie już tym, co zaspokoi organizacje. Ważne będzie myślenie długoterminowe, strategiczne, praca z zaawansowanymi technologiami, a także troska o losy naszej planety. 

Więcej wpisów autora: Karolina Jarocka

Śniadanie Project Managerów vol. 8!

Wiecie, że dokładnie rok temu ( z różnicą jednego dnia) spotkaliśmy się z Wami...
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *