Polityka prywatności

Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?

Moja polityka prywatności ma na celu dostarczenie Ci jasnych informacji o tym kim jestem, jak pozyskuję i dlaczego oraz w jakim celu i jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe lub kto ma do nich dostęp. Zawiera także informacje o przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych. Zapoznaj się z nią przed udostępnieniem mi swoich danych.

Kim jest Karolina Jarocka?

Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Karolina Jarocka.

Jak się skontaktować z Karolina Jarocka?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Polityki prywatności albo przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem maila: kontakt@kjarocka.pl

Jakie dane osobowe przetwarza Karolina Jarocka?

Karolina Jarocka przetwarza wyłącznie podstawowe informacje na Twój temat (wskazane poniżej, a ograniczone m.in. do danych takich jak imię, adres mailowy i podstawowe dane kontaktowe ) i tylko pozyskane w następujący sposób:

 • Informacje, które udostępniasz za pośrednictwem strony kjarocka.pl, portalu evenea.pl (wyłącznie w zakresie w jakim korzystasz z niego, rejestrując na się na wydarzenia, których organizatorem jest Karolina Jarocka);
 • informacje, które uzyskuję na podstawie Twojej interakcji ze stroną kjarocka.pl.

Nigdy nie proszę o udostępnianie jakichkolwiek szczególnej kategorii danych osobowych ani nie zamierzam takowych gromadzić.

Dlaczego Karolina Jarocka przetwarza dane osobowe?

Karolina Jarocka gromadzi Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci skorzystanie z udostępnionych za pośrednictwem strony kjarocka.pl funkcjonalności w postaci:

 • newslettera. W tym zakresie przetwarzam dane osobowe w postaci Twojego imienia oraz adresu email. Dane przetwarzam wyłącznie w celu przesłania na wskazany adres email zamówionej przez Ciebie informacji o nowych wpisach na blogu lub o nadchodzących wydarzeniach,  których jestem organizatorem. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes administratora w postaci wykonywania marketingu swoich usług, tj. art. 6 ust. 1 f) RODO). Zapis do newslettera jest fakultatywny i w każdej chwili możesz z niego zrezygnować. 
 • formularza kontaktowego. W tym zakresie przetwarzam dane osobowe w postaci Twojego imienia i nazwiska oraz adresu email. Dane przetwarzam wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony, tj. art. 6 ust. 1 f) RODO))
 • formularza dodawania komentarza. W tym zakresie przetwarzam dane osobowe w postaci Twojego imienia oraz adresu email. Dane przetwarzam wyłącznie w celu dodania Twojego komentarza pod tekstem na blogu za pomocą dedykowanego formularza (podstawa prawna: uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony, tj. art. 6 ust. 1 f) RODO))

oraz rejestracji na organizowane przez mnie wydarzenia, przy wykorzystaniu portalu evenea.pl: 

 • zapis na wydarzenia. W tym zakresie przetwarzam dane osobowe w postaci Twojego: imienia i nazwiska oraz adresu email. Dane przetwarzam w celu organizacji wydarzenia, na które się rejestrujesz, a których jestem organizatorem (podstawa prawna: wykonanie umowy dotyczącej Twojego uczestnictwa w wydarzeniu na które się rejestrujesz oraz podjęcie działań przed zawarciem tej umowy (rejestracja), tj. art. 6 ust. 1 b) RODO).

Nie wykorzystam Twoich danych osobowych w żadnym innym celu.

Karolina Jarocka zbiera informacje o Twoim korzystaniu ze strony kjarocka.pl poprzez ciasteczka (pliki cookie). Robię to, aby dopasować i spersonalizować Twoją interakcję z moją stroną, a także w połączeniu z informacjami o jej użytkowaniu przez innych odwiedzających, poprawiać treści, wygląd i skuteczność moich stron. Szczegóły znajdują się w mojej Polityce ciasteczek – zapoznaj się z nią zanim zaczniesz korzystać ze Strony.

W jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe oraz komu są udostępniane?

Karolina Jarocka dba o ochronę Twoich danych osobowych stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne i nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom spoza obszaru Wielkiej Brytanii i/lub Unii Europejskiej.

Do niektórych zadań związanych z moją stroną – takich jak hosting czy kwestie funkcjonalności, zatrudniam usługodawców, z których część w ramach świadczonych dla mnie usług również przetwarza Twoje dane osobowe. 

Podczas rejestracji na wydarzenia za pośrednictwem portalu evenea.pl Twoje dane osobowe są też udostępniane prowadzącej portal spółce EventLabs Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane udostępniane spółce EventsLabs są przetwarzane przez nią na zasadach wskazanych podczas korzystania ze świadczonych przez nią usług, na które nie mam żadnego wpływu, a zatem proszę przed dokonaniem rejestracji zapoznaj się tymi zasadami i jeśli ich nie akceptujesz, nie rejestruj się.

W stosunku do udostępnionych mi danych osobowych nie stosuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Źródłem pozyskania przez mnie danych osobowych jest zawsze osoba, której dane dotyczą.

Jak długo Karolina Jarocka przechowuje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarza przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim są przetwarzane, a zatem:

 • w zakresie formularza kontaktowego: przez okres 1 miesiąca od momentu udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza pytanie;
 • w zakresie formularza dodawania komentarza: bezterminowo (w każdej chwili masz prawo do usunięcia swoich danych);
 • w zakresie newslettera: bezterminowo (w każdej chwili masz prawo do usunięcia swoich danych);
 • rejestracji na wydarzenie: przez okres 1 roku od daty wydarzenia, którego rejestracja dotyczy.

Po odpadnięciu celu przetwarzania Twoich danych są one trwale usuwane.

Jakie są Twoje prawa?

Odnośnie przetwarzanych przeze mnie Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, w tym:

 • prawo do dostępu i uzyskania kopii Twoich danych osobowych;
 • prawo do korekty błędnych bądź niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia bądź sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych osobowych przez Karolina Jarocka;
 • prawo do wycofania swojej zgody na ich przetwarzanie przeze mnie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody; 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych innemu administratorowi.

Jak złożyć skargę lub wniosek celem skorzystania z przysługujących Ci praw?

Proszę o kontakt za pomocą adresu email: kontakt@kjarocka.pl w razie chęci skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Ci praw. Do każdego z przysługujących Ci praw odniosę się bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, z zastrzeżeniem odmiennych zapisów RODO.

Przysługuje Ci również prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).