Polish Project Excellence Awards 2018

Polish Project Excellence Awards 2018

Co roku Stowarzyszenie IPMA Polska – organizacja non-profit, której misją jest umożliwienie wymiany doświadczeń w obszarze zarządzania projektami oraz wspieranie osób i organizacji wdrażających zarządzanie projektowe, organizuje wyjątkowy konkurs – Polish Project Excellence Award. Propaguje on najbardziej spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami poprzez nagradzanie doskonale zarządzanych projektów oraz docenienie prowadzących je zespołów.

Wszystkie projekty biorące udział w konkursie oceniane są pod kątem spełniania kryteriów wynikających z modelu IPMA Project Excellence Model (IPMA PEM), który stanowi interalną część standardu IPMA Project Excellence Baseline (IPMA PEB).

W latach 2016-2017 finalistami konkursu byli: Urząd Miejski Wrocławia, Bank Zachodni WBK S.A., Kruk S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Elektrotim S.A., General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., PORR Polska Infrastructure S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., SPRINT S.A., Atlas Sp. z o.o.

Firmy, które aplikują do konkursu Polish Project Excellence Award:

 • otrzymują wsparcie i obiektywną wartościową ocenę od ekspertów z zakresu zarządzania projektami, którzy wskażą zarówno mocne strony projektu, jak również obszary z potencjałem do dalszego doskonalenia;
 • otrzymują indywidualny raport z oceny zgłoszonego projektu, który może stanowić podstawę do dalszego doskonalenia w obszarze zarządzania projektami w organizacji;
 • w przypadku wyróżnienia zostają docenione w branży zarządzania projektami jako profesjonaliści; nagroda jest źródłem motywacji dla całego zespołu projektowego potwierdzając jego kompetencje i dojrzałość;
 • w przypadku wejścia do grona finalistów biorą udział w konferencji, na której mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz wymienić doświadczenia z innymi finalistami.

Do konkursu Polish Project Excellence Award mogą być zgłaszane zarówno projekty inwestycyjne jak i informatyczne, szkoleniowe, naukowo-badawcze czy też organizacyjne, bez względu na ich wielkość czy źródła finansowania.

Jak wygląda proces aplikowania do konkursu Polish Project Excellence Award 2018?

 • Do dnia 20 kwietnia 2018 r. należy wypełnić wniosek aplikacyjny z podstawowymi informacjami o organizacji i projekcie
 • W dniu 15 maja 2018 r. odbędzie się bezpłatne webinarium dla aplikantów
 • Do 30 maja 2018 r. jest czas na przygotowanie ok. 20 stronicowego raportu aplikacyjnego na formularzu IPMA
 • W dniach 17-18 września 2018 r. odbywa się wizyta studyjna 3-osobowego zespołu asesorów u aplikanta

Z czym wiąże się aplikowanie do konkursu?

 • Z wkładem pracy :)  Konieczne zaangażowanie członków zespołu projektowego do przygotowania dokumentacji i udział w wizycie studyjnej asesorów
 • Z ksztem w wysokości 5 tys. zł netto na pokrycie kosztów obsługi oceny projektu oraz dodatkowo pokrycie kosztu wizyty asesorów (nocleg + wyżywienie)

Warunki zgłoszenia projektu

 • Aplikant może zgłosić do konkursu Polish Project Excellence Award 2018 dowolną liczbę projektów
 • Wymagania dotyczące zgłaszanego projektu są następujące:
  • minimalny czas trwania projektu: 6 miesięcy
  • minimalna liczba członków zespołu projektowego: 6
  • minimalna liczba podwykonawców wewnętrznych/zewnętrznych: 1
  • projekt musi być ukończony, lecz nie wcześniej niż na 24 miesiące przed datą złożenia aplikacji
 • Zgłoszenie projektu do konkursu wymaga złożenia dokumentów aplikacyjnych w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej), według wzoru dostarczanego przez Organizatora konkursu.

Kontakt z Biurem IPMA Polska: Wioletta Kastrau, Dyrektor ds. rozwoju produktów i usług IPMA Polska, tel. 600 509 129, wioletta.kastrau@ipma.pl

Więcej informacji o konkursie Polish Project Excellence Award 2018 znajdziecie tutaj :)

Więcej wpisów autora: Karolina Jarocka

Estymowanie budżetu w zwinnych projektach

Jacek Wieczorek, autor książki “Labirynty Scruma”, w jednym ze swoich postów na...
Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *